Luk De Schrijver

ADVOCAAT – OF COUNSEL

tel. +32(0)9 244 20 00
fax +32(0)9 245 59 00
mail: luk.deschrijver@dsadvocaten.be


Luk De Schrijver (°1944, Mechelen) is actief in het handels - en economisch recht, burgerlijk recht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheids - en verzekeringrecht, arbeids - en sociaal recht,
medische aansprakelijkheid en ziekhuiswetgeving. Hij heeft tevens een jarenlange ervaring als arbiter in scheidsrechterlijke procedures.
 
Luk De Schrijver is Doctor in de Rechten (K.U. Leuven, 1970).
 
Hij is lid van de Balie te Gent sinds 1970.
 

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans

 

 
Brusselsesteenweg 326 :: B-9090 Melle :: Tel. +32(0)9 244 20 00 :: Fax +32(0)9 245 59 00 ::